1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12.
 2. Sala czynna jest w weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od 9.00 do 21.00.
 3. Dzieci w wieku do 3 lat mogą korzystać z sali wyłącznie pod opieką rodziców.
 4. Na konstrukcji może jednocześnie przebywać 35 dzieci.
 5. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych na Sali odpowiadają opiekunowie.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zabaw do zdjęcia obuwia lub nałożenia na nie folii ochronnej.
 8. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na salę.
 9. Rodziców i opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom kolczyków, łańcuszków oraz innych ozdób.
 10. Rodzic lub opiekun wchodzący na salę zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali.
 11. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Jedzenie oraz napoje można spożywać wyłącznie przy stolikach.
 13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie uznane zostaną za nie powstałe na sali.
 14. Właściciel oraz personel sali zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone dzieci na osobach i mieniu.
 16. Za rzeczy zgubione bądź pozostawione, sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w
  • Sali zabaw Ele Mele Kulki w Warszawie przy ul. Szaserów 27.
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez formularz na stronie www.elemelekulki.pl
 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką lub na konto firmowe.
 4. Rezerwacja terminu urodzin bez wpłacenia zaliczki utrzymywana jest do 7 dni.
 5. Zaliczka wpłacana przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.
 6. Zmianę terminu urodzin można dokonać najpóźniej trzy dni przed planowaną datą imprezy (w miarę dostępnych terminów).
 7. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 100 PLN.
 8. Wejście dzieci na salę zabaw jest ograniczone na czas 2 h. Wstęp na obiekt jest możliwy najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem planowanej imprezy. Po upłynięciu 2 godzin imprezy pozostaje 10 minut na opuszczenie obiektu (po tym czasie każde rozpoczęte 15 min – 50 PLN)
 9. Organizator zapewnia osobę do obsługi sali urodzinowej.
 10. Minimalna liczba gości to 12 dzieci (pakiet Happy); 10 dzieci (pakiet Grande); 8 dzieci (pakiet Extra). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za minimalną liczbę dzieci. Powyżej minimalnej liczby dzieci opłata za wejście pobierana jest za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych.
 11. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia czy napojów na urodziny.
 12. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO” (dostępny w pakiecie Extra).
 13. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
 14. W przypadku powiększenia listy gości wymagana jest dopłata za każdą koleją osobę.
 15. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 16. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali Ele Mele Kulki.
 17. Podczas przebywania w Sali zabaw dzieci są pod opieką rodziców/ opiekunów Za wszystkie szkody materialne odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni dzieci.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni sala zabaw nie odpowiada.